Instalacja do recykling silników samochodowych

Instalacja do recykling
silników samochodowych

Nadszedł czas, aby jak
najlepiej wykorzystać metale

Systemy modułowe

W instalacjach Panizzolo zawsze istnieje możliwość wdrożenia technologii obróbki, pozwalających na uzyskanie najdogodniejszej dla firmy wielkości i stopnia selekcji.

Obróbka mechaniczna

W rozwiązaniach Panizzolo stosuje się wyłącznie mechaniczne i liniowe cykle obróbki, optymalizując proces pod względem prostoty, kosztów i wyników produkcji.

Niskie koszty eksploatacji

Instalacje Panizzolo mają koszty operacyjne poniżej średniej rynkowej, co wpływa na produktywność i rentowność instalacji.

Zarządzanie scentralizowane

Oprogramowanie Panizzolo gwarantuje scentralizowaną kontrolę wszystkich technologii instalacji. Samodzielnie zarządza parametrami, komunikując się z operatorami dzięki odpowiedniemu ekranowi dotykowemu.

Uniwersalność obróbki

Maszyny Panizzolo pozwalają na zróżnicowanie rodzaju i wymiarów materiału na wejściu, w zależności od złomu i potrzeb klienta. Ta uniwersalność jest również możliwa dzięki specyficznym opatentowanym elementom.

Instalacje firmy Panizzolo do obróbki silników samochodowych pojazdów wycofanych z eksploatacji to rozwiązania realizowane „pod klucz”, które działają całkowicie w linii. W zależności od potrzeb obróbki, rozdrabnianie, mielenie i separację można prowadzić aż do przetworzenia wszystkich metali, uzyskując surowiec wtórny na wyjściu.

Młyn młotkowy Panizzolo jest podstawą obróbki wcześniej zregenerowanego silnika samochodowego, który dzięki logice rozdrabniania upraszcza przetwarzanie składników żelaznych i metali w kolejnych etapach separacji.

Cykl mielenia

W celu uzyskania opłacalnych osiągów uzyskiwanych z silników pochodzących z samochodów, instalacje do mielenia firmy Panizzolo są modułowe i działają w cyklach obróbki mechanicznej.

Zgodnie z układem produkcji instalacja przewiduje pierwszy etap rozdrabiania, a następnie uruchamia cykle separacji. Umożliwiają one przetworzenie wszystkich metali żelaznych i nieżelaznych w najlepszy możliwy sposób, oddzielając je od tworzyw sztucznych, gumy i innych materiałów obojętnych.

Układ jest zawsze opracowywany wspólnie z klientem, aby dostosować go do potrzeb produkcyjnych i jakościowych klienta.

Jakie jest Twoje zapotrzebowanie na obróbkę?

Pomagamy Ci w Twoich potrzebach i wiemy, jak zapewnić Ci najlepsze technologie, aby osiągnąć Twoje cele biznesowe.

Cykle obróbki są zaprojektowane tak, aby maksymalnie zoptymalizować wydajność, tak aby surowce wtórne można było w pełni odzyskać i bezpośrednio ponownie wprowadzić do cyklu gospodarczego.

Silniki elektryczne

ZSEE

OKS

Puszki

Złom metalowy

Metale meszane

Aluminium

Obróbka żużlu

Pulpa z papierni

Pojazdy wycofane z eksploatacji

Silniki samochodowe

Rafinacji


Instalacja do recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Instalacja do recyklingu
pojazdów wycofanych z eksploatacji

Nadszedł czas, aby jak
najlepiej wykorzystać metale

Systemy modułowe

W instalacjach Panizzolo zawsze istnieje możliwość wdrożenia technologii obróbki, pozwalających na uzyskanie najdogodniejszej dla firmy wielkości i stopnia selekcji.

Obróbka mechaniczna

W rozwiązaniach Panizzolo stosuje się wyłącznie mechaniczne i liniowe cykle obróbki, optymalizując proces pod względem prostoty, kosztów i wyników produkcji.

Niskie koszty eksploatacji

Instalacje Panizzolo mają koszty operacyjne poniżej średniej rynkowej, co wpływa na produktywność i rentowność instalacji.

Zarządzanie scentralizowane

Oprogramowanie Panizzolo gwarantuje scentralizowaną kontrolę wszystkich technologii instalacji. Samodzielnie zarządza parametrami, komunikując się z operatorami dzięki odpowiedniemu ekranowi dotykowemu.

Uniwersalność obróbki

Maszyny Panizzolo pozwalają na zróżnicowanie rodzaju i wymiarów materiału na wejściu, w zależności od złomu i potrzeb klienta. Ta uniwersalność jest również możliwa dzięki specyficznym opatentowanym elementom.

Firma Panizzolo Recykling zapewnia wiele rozwiązań dotyczących recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. W zależności od potrzeb obróbki, rozdrabnianie, mielenie i separację można prowadzić aż do przetworzenia wszystkich metali, uzyskując surowiec wtórny na wyjściu.

Rozwiązanie jest realizowane „pod klucz” i obejmuje systemy modułowe, które są obsługiwane mechanicznie. Podstawą obróbki jest młyn młotkowy firmy Panizzolo, który dzięki logice rozdrabniania wytwarza materia żelazny o wysokiej jakości i gęstości, ułatwiając przetwarzanie pozostałych metali w kolejnych etapach selekcji.

Nowe przepisy dotyczące ochrony środowiska i rosnące koszty utylizacji sprawiły, że konieczne jest również odzyskiwanie odpadów z rozdrabniania, lepiej znanego jako ASR lub frakcja lekka samochodowa.

ASR składa się ze szkła, włókna, gumy i tworzywa sztucznego oraz znacznego procentu metalu, takiego jak stal, miedź i aluminium. Mieszanka, kilka lat temu uważana za bardzo skomplikowaną i powodującą duże zużycie, dziś może zostać przekształcona w wydajny produkt End-of-Waste, dzięki instalacji do rafinacji firmy Panizzolo.

Cykl mielenia

Aby zapewnić opłacalne obróbki pojazdu wycofanego z eksploatacji, instalacje firmy Panizzolo Recycling są całkowicie modułowe. Przedstawiają pierwszy etap zmniejszania objętości za pomocą rozdrabniaczy przemysłowych, a następnie przechodzą do fazy mielenia w młynie młotkowym. W oparciu o cele produkcyjne można łączyć szeroką gamę akcesoriów w celu przetworzenia metali żelaznych i nieżelaznych.

Rafinacja ASR lub lekka frakcja samochodowa

Instalacja do rafinacji firmy Panizzolo umożliwia przetworzenie metali, które zawierają odpady ASR lub lekką frakcję samochodową z cyklem obróbki End-of-Waste.

Młyny do rafinacji są odpowiednio opatentowane do pracy z wysokim procentem stali, tworzyw sztucznych i materiałów obojętnych,które powodują duże zużycie, odzyskując granulki miedzi, mosiądzu i aluminium. Poprzez obróbkę mechaniczną i całkowicie w linii produkty wyjściowe metalowe są przetwarzane i oddzielane od zanieczyszczeń, uzyskując surowiec wtórny wysokiej jakości.

Jakie jest Twoje zapotrzebowanie na obróbkę?

Pomagamy Ci w Twoich potrzebach i wiemy, jak zapewnić Ci najlepsze technologie, aby osiągnąć Twoje cele biznesowe.

Cykle obróbki są zaprojektowane tak, aby maksymalnie zoptymalizować wydajność, tak aby surowce wtórne można było w pełni odzyskać i bezpośrednio ponownie wprowadzić do cyklu gospodarczego.

Silniki elektryczne

ZSEE

OKS

Puszki

Złom metalowy

Metale meszane

Aluminium

Obróbka żużlu

Pulpa z papierni

Pojazdy wycofane z eksploatacji

Silniki samochodowe

Rafinacji


Instalacja do recyklingu pulpy z papierni

Instalacja do recyklingu
pulpy z papierni

Nadszedł czas, aby jak
najlepiej wykorzystać metale

Systemy modułowe

W instalacjach Panizzolo zawsze istnieje możliwość wdrożenia technologii obróbki, pozwalających na uzyskanie najdogodniejszej dla firmy wielkości i stopnia selekcji.

Obróbka mechaniczna

W rozwiązaniach Panizzolo stosuje się wyłącznie mechaniczne i liniowe cykle obróbki, optymalizując proces pod względem prostoty, kosztów i wyników produkcji.

Niskie koszty eksploatacji

Instalacje Panizzolo mają koszty operacyjne poniżej średniej rynkowej, co wpływa na produktywność i rentowność instalacji.

Zarządzanie scentralizowane

Oprogramowanie Panizzolo gwarantuje scentralizowaną kontrolę wszystkich technologii instalacji. Samodzielnie zarządza parametrami, komunikując się z operatorami dzięki odpowiedniemu ekranowi dotykowemu.

Uniwersalność obróbki

Maszyny Panizzolo pozwalają na zróżnicowanie rodzaju i wymiarów materiału na wejściu, w zależności od złomu i potrzeb klienta. Ta uniwersalność jest również możliwa dzięki specyficznym opatentowanym elementom.

Rozwiązania firmy Panizzolo umożliwiają obróbkę lin pulpy. Jest to bardzo trudny do przetworzenia odpad z papierni, odpad z procesu recyklingu papieru poddawanego maceracji, który zawiera wysoki procent metali i żelaza.

Rozwiązania dotyczące recyklingu firmy Panizzolo są dostarczane „pod klucz”, podczas gdy układ jest przeznaczony do cyklu obróbki całkowicie w linii. Każdy z komponentów został zaprojektowany z myślą o optymalizacji zarządzania, maksymalizacji rentowności i skróceniu przestojów maszyny.

Cykl obróbki

Instalacja do recyklingu działa całkowicie zgodnie z obróbką mechaniczną. Młyn młotkowy rozdrabnia materiał, a odpowiednie akcesoria do separacji wykonują przesiewanie popiołów i oddzielanie metali od składników obojętnych.

Układ produkcji zmienia się w zależności od potrzeb klienta. Firma Panizzolo może zapewnić idealne rozwiązania w oparciu o rodzaj odpadu, wydajność godzinową i stopień separacji, jaki zamierza się uzyskać.

Jakie jest Twoje zapotrzebowanie na obróbkę?

Pomagamy Ci w Twoich potrzebach i wiemy, jak zapewnić Ci najlepsze technologie, aby osiągnąć Twoje cele biznesowe.

Cykle obróbki są zaprojektowane tak, aby maksymalnie zoptymalizować wydajność, tak aby surowce wtórne można było w pełni odzyskać i bezpośrednio ponownie wprowadzić do cyklu gospodarczego.

Silniki elektryczne

ZSEE

OKS

Puszki

Złom metalowy

Metale meszane

Aluminium

Obróbka żużlu

Pulpa z papierni

Pojazdy wycofane z eksploatacji

Silniki samochodowe

Rafinacji


Instalacje do recyklingu aluminium

Instalacja do recyklingu
aluminium

Nadszedł czas, aby jak
najlepiej wykorzystać metale

Systemy modułowe

W instalacjach Panizzolo zawsze istnieje możliwość wdrożenia technologii obróbki, pozwalających na uzyskanie najdogodniejszej dla firmy wielkości i stopnia selekcji.

Obróbka mechaniczna

W rozwiązaniach Panizzolo stosuje się wyłącznie mechaniczne i liniowe cykle obróbki, optymalizując proces pod względem prostoty, kosztów i wyników produkcji.

Niskie koszty eksploatacji

Instalacje Panizzolo mają koszty operacyjne poniżej średniej rynkowej, co wpływa na produktywność i rentowność instalacji.

Zarządzanie scentralizowane

Oprogramowanie Panizzolo gwarantuje scentralizowaną kontrolę wszystkich technologii instalacji. Samodzielnie zarządza parametrami, komunikując się z operatorami dzięki odpowiedniemu ekranowi dotykowemu.

Uniwersalność obróbki

Maszyny Panizzolo pozwalają na zróżnicowanie rodzaju i wymiarów materiału na wejściu, w zależności od złomu i potrzeb klienta. Ta uniwersalność jest również możliwa dzięki specyficznym opatentowanym elementom.

Instalacja do recyklingu zapewnia wysoką wydajność w odzysku aluminium pochodzącego ze złomu, takiego jak profile stolarskie, skrzynie samochodowe, profile mieszane i skrzynie mieszane.

Zainstalowane technologie umożliwiają szybkie dostosowanie klasyfikacji według wielkości i cyklu przetwarzania, a także możliwość różnicowania rodzaju odpadów na wejściu, dzięki młynom młotkowym firmy Panizzolo. W każdej chwili można wdrożyć szeroką gamę akcesoriów do separacji, aby zmaksymalizować przetwarzanie surowców wtórnych.

Rozwiązania dotyczące recyklingu firmy Panizzolo są dostarczane „pod klucz”, podczas gdy układ jest przeznaczony do cyklu obróbki całkowicie w linii. Każdy z komponentów został zaprojektowany z myślą o optymalizacji zarządzania, maksymalizacji rentowności i skróceniu przestojów maszyny.

Rozwiązanie dotyczące aluminium gotowego do pieca

Firma Panizzolo opracowuje wraz z klientem ogólny plan produkcji w oparciu o cele obróbki i rodzaj złomu aluminiowego.

Można przeprowadzić nawet obróbkę End-of-Waste, poprzez zmniejszenie objętości za pomocą niszczarek przemysłowych, mielenie za pomocą młynów młotkowych i odpowiednich systemów do separacji.

Z tej perspektywy umożliwiamy naszym klientom zaprezentowanie doskonałej jakości materiału w firmie odlewniczej, dzięki technologiom pozwalającym na oddzielenie stopów metali od aluminium.

Rozwiązanie dotyczące granulacji aluminium

Aby odzyskać aluminium z odpadów, takich jak Alucobond, rury i zakrętki do butelek, może być konieczne zastosowanie instalacji do rafinacji firmy Panizzolo. Odbywa się to poprzez cykle obróbki End-of-Waste z granulacją metalu i separacją materiałów obojętnych.

Instalacja zapewnia cykle obróbki całkowicie w linii, przy użyciu całkowicie mechanicznych systemów, takich jak młyny do rafinacji firmy Panizzolo. Są to opatentowane maszyny, które wraz z odpowiednimi systemami do separacji umożliwiają uniwersalność w zakresie rodzaju odpadów i całkowity odzysk metali.

Produkt wyjściowy nie zawiera zanieczyszczeń i można go zaliczyć do surowców wtórnych.

Jakie jest Twoje zapotrzebowanie na obróbkę?

Pomagamy Ci w Twoich potrzebach i wiemy, jak zapewnić Ci najlepsze technologie, aby osiągnąć Twoje cele biznesowe.

Cykle obróbki są zaprojektowane tak, aby maksymalnie zoptymalizować wydajność, tak aby surowce wtórne można było w pełni odzyskać i bezpośrednio ponownie wprowadzić do cyklu gospodarczego.

Silniki elektryczne

ZSEE

OKS

Puszki

Złom metalowy

Metale meszane

Aluminium

Obróbka żużlu

Pulpa z papierni

Pojazdy wycofane z eksploatacji

Silniki samochodowe

Rafinacji


Instalacje do recyklingu złomu metalowego

Instalacja do recyklingu
złomu metalowego

Nadszedł czas, aby jak
najlepiej wykorzystać metale

Systemy modułowe

W instalacjach Panizzolo zawsze istnieje możliwość wdrożenia technologii obróbki, pozwalających na uzyskanie najdogodniejszej dla firmy wielkości i stopnia selekcji.

Obróbka mechaniczna

W rozwiązaniach Panizzolo stosuje się wyłącznie mechaniczne i liniowe cykle obróbki, optymalizując proces pod względem prostoty, kosztów i wyników produkcji.

Niskie koszty eksploatacji

Instalacje Panizzolo mają koszty operacyjne poniżej średniej rynkowej, co wpływa na produktywność i rentowność instalacji.

Zarządzanie scentralizowane

Oprogramowanie Panizzolo gwarantuje scentralizowaną kontrolę wszystkich technologii instalacji. Samodzielnie zarządza parametrami, komunikując się z operatorami dzięki odpowiedniemu ekranowi dotykowemu.

Uniwersalność obróbki

Maszyny Panizzolo pozwalają na zróżnicowanie rodzaju i wymiarów materiału na wejściu, w zależności od złomu i potrzeb klienta. Ta uniwersalność jest również możliwa dzięki specyficznym opatentowanym elementom.

Rozwiązanie firmy Panizzolo do recyklingu złomu metali lekkich i ciężkich gwarantuje w pełni mechaniczne i zautomatyzowane cykle produkcyjne.

Metale są oddzielane i poddawane przetwarzaniu poprzez określone etapy rozdrabniania, mielenia i separacji. Technologie tworzące instalację są zaprojektowane tak, aby były modułowe, uniwersalne i niezawodne przez długi czas, nawet przy najcięższych obróbkach.

W oparciu o posiadane akcesoria, cykl obróbki pozwala na produkcję dowolnego rodzaju złomu metali lekkich lub ciężkich. Dzięki logice mielenia młynów młotkowych firmy Panizzolo, instalacja wymaga niskich kosztów zużycia energii w porównaniu do wyjściowej zdolności produkcyjnej.

Cykl obróbki

Proces odzysku odpadów metalowych obejmuje pierwszy krok do zdefiniowania ogólnego układu produkcji oraz technologii niezbędnych do uzyskania najlepszych celów produkcyjnych i jakościowych dla klienta.

Rozwiązanie firmy Panizzolo oferuje kompletny cykl obróbki: zmniejszenie objętości, mielenie w młynie młotkowym oraz separacja żelaza, metali i materiałów obojętnych. Produkt wyjściowy magnetyczny obejmuje materiał żelazny o dużej gęstości, który doskonale dopasowuje parametry do dostarczania do odlewni.

W oparciu o posiadane akcesoria do separacji, cykl odzysku można zakończyć, uzyskując surowiec wtórny jako produkt wyjściowy.

Jakie jest Twoje zapotrzebowanie na obróbkę?

Pomagamy Ci w Twoich potrzebach i wiemy, jak zapewnić Ci najlepsze technologie, aby osiągnąć Twoje cele biznesowe.

Cykle obróbki są zaprojektowane tak, aby maksymalnie zoptymalizować wydajność, tak aby surowce wtórne można było w pełni odzyskać i bezpośrednio ponownie wprowadzić do cyklu gospodarczego.

Silniki elektryczne

ZSEE

OKS

Puszki

Złom metalowy

Metale meszane

Aluminium

Obróbka żużlu

Pulpa z papierni

Pojazdy wycofane z eksploatacji

Silniki samochodowe

Rafinacji


Instalacje do recyklingu metali mieszanych

Instalacja do recyklingu
metali mieszanych

Nadszedł czas, aby jak
najlepiej wykorzystać metale

Systemy modułowe

W instalacjach Panizzolo zawsze istnieje możliwość wdrożenia technologii obróbki, pozwalających na uzyskanie najdogodniejszej dla firmy wielkości i stopnia selekcji.

Obróbka mechaniczna

W rozwiązaniach Panizzolo stosuje się wyłącznie mechaniczne i liniowe cykle obróbki, optymalizując proces pod względem prostoty, kosztów i wyników produkcji.

Niskie koszty eksploatacji

Instalacje Panizzolo mają koszty operacyjne poniżej średniej rynkowej, co wpływa na produktywność i rentowność instalacji.

Zarządzanie scentralizowane

Oprogramowanie Panizzolo gwarantuje scentralizowaną kontrolę wszystkich technologii instalacji. Samodzielnie zarządza parametrami, komunikując się z operatorami dzięki odpowiedniemu ekranowi dotykowemu.

Uniwersalność obróbki

Maszyny Panizzolo pozwalają na zróżnicowanie rodzaju i wymiarów materiału na wejściu, w zależności od złomu i potrzeb klienta. Ta uniwersalność jest również możliwa dzięki specyficznym opatentowanym elementom.

Rozwiązania dotyczące recyklingu firmy Panizzolo umożliwiają obróbkę mieszanych odpadów z materiałami takimi jak: aluminium z częściami żelaznymi, silniki elektryczne, rozdzielnice elektryczne z okablowaniem, mieszane komponenty elektryczne ZSEE i wiele innych.

Instalacje są zaprojektowane tak, aby były uniwersalne i obejmują szeroką gamę rozdrabniaczy, młynów młotkowych i akcesoriów do oddzielania w celu przetwarzania wszystkich różnorodnych odpadów. Technologie wykorzystują mechaniczną i całkowicie w linii obróbkę, eliminując kosztowne ręczne sortowanie.

Cykl mielenia

Proces obróbki obejmuje rozdrabnianie i mielenie przy użyciu przemysłowych rozdrabniaczy i młynów młotkowych firmy Panizzolo, aby wydobyć metale z materiałów obojętnych i przejść do kolejnego etapu przetwarzania metali przy użyciu odpowiednich systemów do separacji.

Układ produkcji zmienia się w zależności od potrzeb klienta. Firma Panizzolo może zapewnić idealne rozwiązania w oparciu o rodzaj mieszanego metalu, wydajność godzinową i stopień separacji, jaki zamierza się uzyskać.

Cykl rafinacji

Dzięki lekkiej mieszanej frakcji nieżelaznej wychodzącej z pierwotnego cyklu obróbki można rozpocząć obróbkę End-of-Waste dzięki instalacji do rafinacji firmy Panizzolo.

Instalacja zapewnia cykle obróbki całkowicie w linii, przy użyciu całkowicie mechanicznych systemów, takich jak młyny do rafinacji firmy Panizzolo. Te ostatnie to opatentowane technologie, które wraz z odpowiednimi systemami do separacji pozwalają na przetwarzanie dużych ilości stali i materiałów obojętnych, w bardzo opłacalny sposób, przetwarzając granulki miedzi, aluminium i mosiądzu.

Produkt wyjściowy nie zawiera zanieczyszczeń i można go zaliczyć do surowców wtórnych.

Jakie jest Twoje zapotrzebowanie na obróbkę?

Pomagamy Ci w Twoich potrzebach i wiemy, jak zapewnić Ci najlepsze technologie, aby osiągnąć Twoje cele biznesowe.

Cykle obróbki są zaprojektowane tak, aby maksymalnie zoptymalizować wydajność, tak aby surowce wtórne można było w pełni odzyskać i bezpośrednio ponownie wprowadzić do cyklu gospodarczego.

Silniki elektryczne

ZSEE

OKS

Puszki

Złom metalowy

Metale meszane

Aluminium

Obróbka żużlu

Pulpa z papierni

Pojazdy wycofane z eksploatacji

Silniki samochodowe

Rafinacji


Instalacja do recyklingu popiołów i żużla

Instalacja do recyklingu
popiołów i żużla

Nadszedł czas, aby jak
najlepiej wykorzystać metale

Systemy modułowe

W instalacjach Panizzolo zawsze istnieje możliwość wdrożenia technologii obróbki, pozwalających na uzyskanie najdogodniejszej dla firmy wielkości i stopnia selekcji.

Obróbka mechaniczna

W rozwiązaniach Panizzolo stosuje się wyłącznie mechaniczne i liniowe cykle obróbki, optymalizując proces pod względem prostoty, kosztów i wyników produkcji.

Niskie koszty eksploatacji

Instalacje Panizzolo mają koszty operacyjne poniżej średniej rynkowej, co wpływa na produktywność i rentowność instalacji.

Zarządzanie scentralizowane

Oprogramowanie Panizzolo gwarantuje scentralizowaną kontrolę wszystkich technologii instalacji. Samodzielnie zarządza parametrami, komunikując się z operatorami dzięki odpowiedniemu ekranowi dotykowemu.

Uniwersalność obróbki

Maszyny Panizzolo pozwalają na zróżnicowanie rodzaju i wymiarów materiału na wejściu, w zależności od złomu i potrzeb klienta. Ta uniwersalność jest również możliwa dzięki specyficznym opatentowanym elementom.

Instalacje firmy Panizzolo umożliwiają odpowiednią obróbkę żużla ze spalarni, przywrócenie jak największej wartości metali oraz oddzielenie popiołu, pyłu i odpadów od spalanego materiału.

Rozwiązania firmy Panizzolo pozwalają ograniczyć nieefektywność produkcji spowodowaną zużyciem materiałów obojętnych, a systemy odciągowe i izolacja umożliwiają całkowitą eliminację pyłów.

Cykl mielenia

Instalacja do recyklingu działa całkowicie zgodnie z obróbką mechaniczną. Młyn młotkowy rozdrabnia materiał, a odpowiednie akcesoria do separacji wykonują przesiewanie popiołów i oddzielanie metali od składników obojętnych.

Układ produkcji zmienia się w zależności od potrzeb klienta. Firma Panizzolo może zapewnić idealne rozwiązania w oparciu o rodzaj odpadu, wydajność godzinową i stopień separacji, jaki zamierza się uzyskać.

Rozwiązanie do granulacji palonego materiału

Aby odzyskać aluminium z niektórych palonych odpadów, może być konieczne zastosowanie instalacji do rafinacji firmy Panizzolo. Odbywa się to poprzez cykle obróbki End-of-Waste z granulacją metalu i separacją materiałów obojętnych.

Instalacja zapewnia cykle obróbki całkowicie w linii, przy użyciu całkowicie mechanicznych systemów, takich jak młyny do rafinacji firmy Panizzolo. Są to opatentowane maszyny, które wraz z odpowiednimi systemami do separacji umożliwiają uniwersalność w zakresie rodzaju odpadów i całkowity odzysk metali.

Produkt wyjściowy nie zawiera zanieczyszczeń i można go zaliczyć do surowców wtórnych.

Jakie jest Twoje zapotrzebowanie na obróbkę?

Pomagamy Ci w Twoich potrzebach i wiemy, jak zapewnić Ci najlepsze technologie, aby osiągnąć Twoje cele biznesowe.

Cykle obróbki są zaprojektowane tak, aby maksymalnie zoptymalizować wydajność, tak aby surowce wtórne można było w pełni odzyskać i bezpośrednio ponownie wprowadzić do cyklu gospodarczego.

Silniki elektryczne

ZSEE

OKS

Puszki

Złom metalowy

Metale meszane

Aluminium

Obróbka żużlu

Pulpa z papierni

Pojazdy wycofane z eksploatacji

Silniki samochodowe

Rafinacji


Instalacje do recyklingu puszek

Instalacja do
recyklingu puszek

Nadszedł czas, aby jak
najlepiej wykorzystać metale

Systemy modułowe

W instalacjach Panizzolo zawsze istnieje możliwość wdrożenia technologii obróbki, pozwalających na uzyskanie najdogodniejszej dla firmy wielkości i stopnia selekcji.

Obróbka mechaniczna

W rozwiązaniach Panizzolo stosuje się wyłącznie mechaniczne i liniowe cykle obróbki, optymalizując proces pod względem prostoty, kosztów i wyników produkcji.

Niskie koszty eksploatacji

Instalacje Panizzolo mają koszty operacyjne poniżej średniej rynkowej, co wpływa na produktywność i rentowność instalacji.

Zarządzanie scentralizowane

Oprogramowanie Panizzolo gwarantuje scentralizowaną kontrolę wszystkich technologii instalacji. Samodzielnie zarządza parametrami, komunikując się z operatorami dzięki odpowiedniemu ekranowi dotykowemu.

Uniwersalność obróbki

Maszyny Panizzolo pozwalają na zróżnicowanie rodzaju i wymiarów materiału na wejściu, w zależności od złomu i potrzeb klienta. Ta uniwersalność jest również możliwa dzięki specyficznym opatentowanym elementom.

Rozwiązania dotyczące recyklingu firmy Panizzolo służą do odzyskiwania metali z puszek i puszek po napojach, oddzielania tworzyw sztucznych i materiałów obojętnych. Rodzajami przychodzących odpadów mogą być: różne puszki metalowe, puszki do zbiórki odpadów komunalnych lub przemysłowych, puszki z materiałów żelaznych, puszki aluminiowe, puszki opakowaniowe lub prasowane lub inne.

Technologie firmy Panizzolo zapewniają doskonałą wydajność odzyskiwania, nawet przy wysokim odsetku substancji obojętnych, takich jak nylon, tworzywo sztuczne, szkło i papier.

Pod koniec cyklu obróbki uzyskuje się materiał żelazny o dużej gęstości, wyższej jakości w porównaniu do średniej w branży, który doskonale dopasowuje parametry do dostarczania do odlewni.

Szeroka gama materiałów obojętnych powodujących zużycie (takich jak szkło) może utrudnić recykling puszek. Z tego powodu młyny młotkowe firmy Panizzolo są tak niezawodne nawet w długim okresie, zarówno z punktu widzenia konstrukcji, jak i dzięki zastosowaniu w młotkach specjalnych zgrzewów.

Cykl obróbki

Po zdefiniowaniu ogólnego układu produkcji instalacja obejmuje etapy rozdrabniania, mielenia i sortowania, które różnią się w zależności od rodzaju odpadu na wejściu oraz potrzeb produkcyjnych i jakościowych klienta.

Mielenie odpadu odbywa się za pomocą młynów młotkowych firmy Panizzolo, umożliwiających granulację materiału żelaznego i oddzielanie metali od materiałów obojętnych.

Po pierwszej selekcji magnetycznej produkty wyjściowe są przesyłane do odpowiednich systemów do separacji (zyg-zag, prądy wirowe itp.) zaprojektowanych tak, aby w pełni wykorzystać odzyskiwanie wszystkich metali, takich jak żelazo, aluminium, mosiądz i stal. W oparciu o posiadane akcesoria do separacji firmy mogą zakończyć cykl odzysku, uzyskując produkty wyjściowe jako surowiec wtórny.

Jakie jest Twoje zapotrzebowanie na obróbkę?

Pomagamy Ci w Twoich potrzebach i wiemy, jak zapewnić Ci najlepsze technologie, aby osiągnąć Twoje cele biznesowe.

Cykle obróbki są zaprojektowane tak, aby maksymalnie zoptymalizować wydajność, tak aby surowce wtórne można było w pełni odzyskać i bezpośrednio ponownie wprowadzić do cyklu gospodarczego.

Silniki elektryczne

ZSEE

OKS

Puszki

Złom metalowy

Metale meszane

Aluminium

Obróbka żużlu

Pulpa z papierni

Pojazdy wycofane z eksploatacji

Silniki samochodowe

Rafinacji


Instalacja do obróbki OKS

Instalacja do
obróbki OKS

Nadszedł czas, aby jak
najlepiej wykorzystać metale

Systemy modułowe

W instalacjach Panizzolo zawsze istnieje możliwość wdrożenia technologii obróbki, pozwalających na uzyskanie najdogodniejszej dla firmy wielkości i stopnia selekcji.

Obróbka mechaniczna

W rozwiązaniach Panizzolo stosuje się wyłącznie mechaniczne i liniowe cykle obróbki, optymalizując proces pod względem prostoty, kosztów i wyników produkcji.

Niskie koszty eksploatacji

Instalacje Panizzolo mają koszty operacyjne poniżej średniej rynkowej, co wpływa na produktywność i rentowność instalacji.

Zarządzanie scentralizowane

Oprogramowanie Panizzolo gwarantuje scentralizowaną kontrolę wszystkich technologii instalacji. Samodzielnie zarządza parametrami, komunikując się z operatorami dzięki odpowiedniemu ekranowi dotykowemu.

Uniwersalność obróbki

Maszyny Panizzolo pozwalają na zróżnicowanie rodzaju i wymiarów materiału na wejściu, w zależności od złomu i potrzeb klienta. Ta uniwersalność jest również możliwa dzięki specyficznym opatentowanym elementom.

Cykl obróbki Panizzolo pozwala na oddzielenie odpadów od miejskich odpadów stałych posiadających tworzywo sztuczne, nylon, tkaniny, drewno do 65% ich masy. Technologie gwarantują doskonałe odzyskiwanie materiału żelaznego, aluminium i innych metali.

Rozwiązania dotyczące recyklingu wykorzystują obróbki, które są całkowicie zgodne z określonymi fazami rozdrabniania, mielenia i separacji O.K.S. Odpady są rozdrabniane na kawałki o precyzyjnych rozmiarach, dzięki czemu można je łatwo oczyścić, przesiać, a materiały obojętne oddzielić od metali.

Rozdrabniacze, młyny młotkowe i akcesoria do separacji gwarantują jakość i uniwersalność podczas cyklu obróbki. Wszystkie stosowane technologie służą do odzysku surowców wtórnych w prosty i opłacalny sposób, materiały te znane są przede wszystkim z doskonałej jakości materiału żelaznego, który służy do bezpośredniej sprzedaży do odlewni.

Cykl obróbki

W zależności od ilości odpadów i potrzeb związanych z obróbką, instalacja firmy Panizzolo może obejmować pierwszy etap zmniejszania objętości za pomocą rozdrabniaczy lub niszczarek. W drugim etapie mielenie pozostałości odbywa się za pomocą młynów młotkowych firmy Panizzolo, aby zakończyć skuteczną separacją metali i materiałów obojętnych.

Układ produkcji jest opracowywany wspólnie z klientem. Firma Panizzolo może zapewnić odpowiednie rozwiązania w zakresie recyklingu, w oparciu o rodzaj OKS oraz potrzeby produkcyjne i jakościowe, których potrzebuje klient.

Jakie jest Twoje zapotrzebowanie na obróbkę?

Pomagamy Ci w Twoich potrzebach i wiemy, jak zapewnić Ci najlepsze technologie, aby osiągnąć Twoje cele biznesowe.

Cykle obróbki są zaprojektowane tak, aby maksymalnie zoptymalizować wydajność, tak aby surowce wtórne można było w pełni odzyskać i bezpośrednio ponownie wprowadzić do cyklu gospodarczego.

Silniki elektryczne

ZSEE

OKS

Puszki

Złom metalowy

Metale meszane

Aluminium

Obróbka żużlu

Pulpa z papierni

Pojazdy wycofane z eksploatacji

Silniki samochodowe

Rafinacji