Instalacja do recyklingu
popiołów i żużla

Nadszedł czas, aby jak
najlepiej wykorzystać metale

Systemy modułowe

W instalacjach Panizzolo zawsze istnieje możliwość wdrożenia technologii obróbki, pozwalających na uzyskanie najdogodniejszej dla firmy wielkości i stopnia selekcji.

Obróbka mechaniczna

W rozwiązaniach Panizzolo stosuje się wyłącznie mechaniczne i liniowe cykle obróbki, optymalizując proces pod względem prostoty, kosztów i wyników produkcji.

Niskie koszty eksploatacji

Instalacje Panizzolo mają koszty operacyjne poniżej średniej rynkowej, co wpływa na produktywność i rentowność instalacji.

Zarządzanie scentralizowane

Oprogramowanie Panizzolo gwarantuje scentralizowaną kontrolę wszystkich technologii instalacji. Samodzielnie zarządza parametrami, komunikując się z operatorami dzięki odpowiedniemu ekranowi dotykowemu.

Uniwersalność obróbki

Maszyny Panizzolo pozwalają na zróżnicowanie rodzaju i wymiarów materiału na wejściu, w zależności od złomu i potrzeb klienta. Ta uniwersalność jest również możliwa dzięki specyficznym opatentowanym elementom.

Instalacje firmy Panizzolo umożliwiają odpowiednią obróbkę żużla ze spalarni, przywrócenie jak największej wartości metali oraz oddzielenie popiołu, pyłu i odpadów od spalanego materiału.

Rozwiązania firmy Panizzolo pozwalają ograniczyć nieefektywność produkcji spowodowaną zużyciem materiałów obojętnych, a systemy odciągowe i izolacja umożliwiają całkowitą eliminację pyłów.

Cykl mielenia

Instalacja do recyklingu działa całkowicie zgodnie z obróbką mechaniczną. Młyn młotkowy rozdrabnia materiał, a odpowiednie akcesoria do separacji wykonują przesiewanie popiołów i oddzielanie metali od składników obojętnych.

Układ produkcji zmienia się w zależności od potrzeb klienta. Firma Panizzolo może zapewnić idealne rozwiązania w oparciu o rodzaj odpadu, wydajność godzinową i stopień separacji, jaki zamierza się uzyskać.

Rozwiązanie do granulacji palonego materiału

Aby odzyskać aluminium z niektórych palonych odpadów, może być konieczne zastosowanie instalacji do rafinacji firmy Panizzolo. Odbywa się to poprzez cykle obróbki End-of-Waste z granulacją metalu i separacją materiałów obojętnych.

Instalacja zapewnia cykle obróbki całkowicie w linii, przy użyciu całkowicie mechanicznych systemów, takich jak młyny do rafinacji firmy Panizzolo. Są to opatentowane maszyny, które wraz z odpowiednimi systemami do separacji umożliwiają uniwersalność w zakresie rodzaju odpadów i całkowity odzysk metali.

Produkt wyjściowy nie zawiera zanieczyszczeń i można go zaliczyć do surowców wtórnych.

Jakie jest Twoje zapotrzebowanie na obróbkę?

Pomagamy Ci w Twoich potrzebach i wiemy, jak zapewnić Ci najlepsze technologie, aby osiągnąć Twoje cele biznesowe.

Cykle obróbki są zaprojektowane tak, aby maksymalnie zoptymalizować wydajność, tak aby surowce wtórne można było w pełni odzyskać i bezpośrednio ponownie wprowadzić do cyklu gospodarczego.

Silniki elektryczne

ZSEE

OKS

Puszki

Złom metalowy

Metale meszane

Aluminium

Obróbka żużlu

Pulpa z papierni

Pojazdy wycofane z eksploatacji

Silniki samochodowe

Rafinacji