Oprogramowanie firmy Panizzolo:

Do inteligentnego i łatwego zarządzania i monitorowania przebiegu obróbki

Wykorzystanie zautomatyzowanych procesów do obróbki złomu metalowego w linii jest szeroko stosowanym tematem, ale niewiele firm z tego korzysta. Właśnie z tego powodu firma Panizzolo Recycling integruje własne oprogramowanie w swoich instalacjach do recyklingu, aby pomóc Ci w pełni wykorzystać odzyskiwanie wszystkich rodzajów metali.

Dzięki naszemu bezpośredniemu doświadczeniu przeanalizowaliśmy parametry, które bezpośrednio wpływają na cykl produkcyjny oraz zaprogramowaliśmy oprogramowanie, które pomaga naszym klientom w realizacji ich celów produkcyjnych.

Oprogramowanie firmy Panizzolo zapewnia pełną kontrolę podczas monitorowania zużycia, pomiarów ciśnienia roboczego i kontrolę wszystkich danych, które charakteryzują normalne działanie instalacji. Wszystko to całkowicie w sposób niezależny, na samej maszynie lub zdalnie.

Operatorzy będą mogli w prosty, intuicyjny i całkowicie bezpieczny sposób uruchamiać i zatrzymywać maszyny, regulować je i zapisywać parametry obróbki, planować kontrole i konserwację okresową, przewidywać awarie, unikać przeciążeń, korzystając ze zdalnej pomocy i nie tylko.

Śledzenie procesu produkcyjnego, nawet zdalnie, pozwala na natychmiastowe wprowadzanie zmian w najważniejszych parametrach cyklu obróbki.Z tego powodu można wejść w interakcję z instalacją, zarówno przy użyciu odpowiedniego panelu dotykowego najnowszej generacji, jak i przy użyciu tabletu czy smartfona.

Jedno oprogramowanie do podglądu w czasie rzeczywistym

Funkcje, które umożliwiają zmianę codziennego zarządzania.


Monitorowanie

Ta sekcja jest podstawą prawidłowego działania procesu produkcyjnego. Można monitorować dane, jak pochłanianie energii, całkowita moc, stan obróbki, aktywność komponentów, sprawność silników elektrycznych, automatyczne interwencje dotyczące regulacji i wiele innych. Dzięki prostemu i intuicyjnemu układowi informacji operatorzy mogą kontrolować cały proces produkcyjny, przewidując przeciążenia lub nieprawidłowe zachowanie.

Bezpieczeństwo i alarmy

System bezpieczeństwa został zaprojektowany w oparciu o logikę działania instalacji. Zapewnia komunikację oprogramowania z wizualnymi urządzeniami ostrzegawczymi oraz systemami elektronicznymi i mechanicznymi zintegrowanymi w określonych strefach. Główne cele to bezpieczeństwo operatorów i jasna identyfikacja problemu, aby zapewnić pełną diagnozę i zrozumienie, jak interweniować, aby wznowić pracę w jak najkrótszym czasie. Niezbędne środki ostrożności – takie jak automatyczne przełączniki linii i wodoodporne rozdzielnice elektryczne, z wymiennikiem powietrze-powietrze i utrzymaniem temperatury wewnętrznej – zwiększają bezpieczeństwo podstawowych elementów instalacji firmy Panizzolo.

Energy Analyzer

Zwracając szczególną uwagę na interesy klienta, wiemy, jak ważny jest całościowy obraz zużycia energii elektrycznej przez instalację. Specjalne analizatory monitorują zużycie energii oraz rejestrują spadki napięcia i przetężenie. Te dane są przetwarzane przez oprogramowanie Panizzolo w celu uzyskania pełnej analizy dziennego, okresowego lub rzeczywistego zużycia przy obróbce. System ten jest szczególnie przydatny do monitorowania spadków napięcia i jakości prądu wpływającego do rozdzielnicy.

Ustawienia dotyczące obróbki

Oprogramowanie firmy Panizzolo zawiera zaawansowany obszar konfiguracji, który umożliwia zdefiniowanie określonych parametrów w celu optymalizacji obróbki złomu metalowego na wejściu. Celem jest ułatwienie stałych cykli produkcyjnych, maksymalizacja wydajności produkcji i uniknięcie przeciążania elementów.

Dzięki naszemu bezpośredniemu doświadczeniu jesteśmy w stanie dobrać najlepsze ustawienie linii produkcyjnej, pozwalając odnaleźć odpowiednią równowagę między ilościami przychodzącymi i wychodzącymi z korzyścią dla jakości produktów wyjściowych i idealnego stanu komponentów przez długi czas.

Jakość usług firmy Panizzolo obejmuje również szkolenie operatorów, aby lepiej przygotować ich do zawodu i prawidłowego korzystania z systemów do recyklingu.

Konserwacja

Dzięki wstępnie ustawionym konfiguracjom i powiadomieniom wizualnym można z wyprzedzeniem ustawić harmonogram wszystkich rutynowych interwencji, kontroli i konserwacji. W firmie Panizzolo mocno wierzymy w koncepcję konserwacji predykcyjnej, ponieważ stała kontrola komponentów przedłuża żywotność maszyn i ich jakość produkcji, oszczędzając z czasem znacznie czas i pieniądze. Naszym celem jest wspieranie Cię, abyś był poinformowany o czynnościach konserwacyjnych, które musisz wykonać, abyś mógł utrzymać swoją inwestycję technologiczną „w dobrym stanie”.

Diagnostyka i rozwiązywanie problemów

Obróbka złomu metalowego ze względu na swoje właściwości jest rodzajem obróbki, która poddaje maszyny ciągłym obciążeniom i długotrwałemu zużyciu. Z tego powodu oprogramowanie firmy Panizzolo składa się ze specyficznego obszaru diagnostycznego, który za pomocą systemów cyfrowych i synoptycznych instalacji umożliwia wyświetlanie zarówno informacji technicznych, jak i ewentualnych anomalii. Obok alarmów w czasie rzeczywistym znajduje się sekcja do zapisywania historii alarmów i jej pobierania, co pozwala na przeprowadzenie bardziej dogłębnej analizy.

Zdalna pomoc

Za pomocą kabla sieciowego oprogramowanie może łączyć się z siecią internetową w celu uzyskania zdalnej pomocy.

Firma Panizzolo zawsze chroni prywatność przetwarzania, ponieważ w każdej chwili możesz włączyć lub wyłączyć zdalny dostęp.

Język interfejsu użytkownika

Oprogramowanie jest dostępne w ponad dziesięciu językach. Dział techniczny firmy zawsze instaluje program z komunikatami w języku klienta, a klient może zmienić go na angielski lub włoski.

Integracja i efektywna komunikacja

Głównym przywilejem w instalacjach firmy Panizzolo jest doskonałe połączenie i współpraca między wszystkimi systemami, zwłaszcza jeśli Twoim celem jest instalacja, która funkcjonuje jako „Przemysł 4.0”.

Z tego powodu dział techniczny firmy Panizzolo używa swojego standardowego protokołu OPC UA, który umożliwia przyspieszenie i uproszczenie mostów komunikacyjnych między różnymi platformami i systemami. Wymiana informacji odbywa się w prosty i bezpieczny sposób, bez skomplikowanego oprogramowania pośredniczącego.

Nowe podejście do Twojego biznesu

Konserwacja predykcyjna

Wychodząc od modelu biznesowego klienta, cały cykl obróbki można precyzyjnie dostosować i zindywidualizować. Konserwacja predykcyjna jest konkretnym przykładem tego, jak monitorowanie aktywności może zapobiec niepotrzebnym i szkodliwym przestojom. Poprzez monitorowanie standardowych parametrów, oprogramowanie Panizzolo sygnalizuje w czasie rzeczywistym wszelkie istotne zmiany w obszarach narażonych na zużycie i duże obciążenia. Klient będzie więc mógł podjąć działania prewencyjne, oszczędzając czas i na kosztownych naprawach.

Przeczytaj wywiad autorstwa Deral

Poprawiona wydajność

Wielu klientów poddaje obróbce rodzaje złomu o wysokim stężeniu materiałów obojętnych. Głównym celem ich działalności będzie zatem prawidłowa konfiguracja instalacji w celu maksymalnego przetworzenia metali oraz redukcja kosztów zarządzania. Inwestowanie w nowe technologie recyklingu i monitorowanie przebiegu pracy pozwala dostosować cykl obróbki, aby osiągnąć idealną równowagę między kosztami a korzyściami.

Przeczytaj wywiad autorstwa Generation 3.0