Instalacja do
recyklingu puszek

Nadszedł czas, aby jak
najlepiej wykorzystać metale

Systemy modułowe

W instalacjach Panizzolo zawsze istnieje możliwość wdrożenia technologii obróbki, pozwalających na uzyskanie najdogodniejszej dla firmy wielkości i stopnia selekcji.

Obróbka mechaniczna

W rozwiązaniach Panizzolo stosuje się wyłącznie mechaniczne i liniowe cykle obróbki, optymalizując proces pod względem prostoty, kosztów i wyników produkcji.

Niskie koszty eksploatacji

Instalacje Panizzolo mają koszty operacyjne poniżej średniej rynkowej, co wpływa na produktywność i rentowność instalacji.

Zarządzanie scentralizowane

Oprogramowanie Panizzolo gwarantuje scentralizowaną kontrolę wszystkich technologii instalacji. Samodzielnie zarządza parametrami, komunikując się z operatorami dzięki odpowiedniemu ekranowi dotykowemu.

Uniwersalność obróbki

Maszyny Panizzolo pozwalają na zróżnicowanie rodzaju i wymiarów materiału na wejściu, w zależności od złomu i potrzeb klienta. Ta uniwersalność jest również możliwa dzięki specyficznym opatentowanym elementom.

Rozwiązania dotyczące recyklingu firmy Panizzolo służą do odzyskiwania metali z puszek i puszek po napojach, oddzielania tworzyw sztucznych i materiałów obojętnych. Rodzajami przychodzących odpadów mogą być: różne puszki metalowe, puszki do zbiórki odpadów komunalnych lub przemysłowych, puszki z materiałów żelaznych, puszki aluminiowe, puszki opakowaniowe lub prasowane lub inne.

Technologie firmy Panizzolo zapewniają doskonałą wydajność odzyskiwania, nawet przy wysokim odsetku substancji obojętnych, takich jak nylon, tworzywo sztuczne, szkło i papier.

Pod koniec cyklu obróbki uzyskuje się materiał żelazny o dużej gęstości, wyższej jakości w porównaniu do średniej w branży, który doskonale dopasowuje parametry do dostarczania do odlewni.

Szeroka gama materiałów obojętnych powodujących zużycie (takich jak szkło) może utrudnić recykling puszek. Z tego powodu młyny młotkowe firmy Panizzolo są tak niezawodne nawet w długim okresie, zarówno z punktu widzenia konstrukcji, jak i dzięki zastosowaniu w młotkach specjalnych zgrzewów.

Cykl obróbki

Po zdefiniowaniu ogólnego układu produkcji instalacja obejmuje etapy rozdrabniania, mielenia i sortowania, które różnią się w zależności od rodzaju odpadu na wejściu oraz potrzeb produkcyjnych i jakościowych klienta.

Mielenie odpadu odbywa się za pomocą młynów młotkowych firmy Panizzolo, umożliwiających granulację materiału żelaznego i oddzielanie metali od materiałów obojętnych.

Po pierwszej selekcji magnetycznej produkty wyjściowe są przesyłane do odpowiednich systemów do separacji (zyg-zag, prądy wirowe itp.) zaprojektowanych tak, aby w pełni wykorzystać odzyskiwanie wszystkich metali, takich jak żelazo, aluminium, mosiądz i stal. W oparciu o posiadane akcesoria do separacji firmy mogą zakończyć cykl odzysku, uzyskując produkty wyjściowe jako surowiec wtórny.

Jakie jest Twoje zapotrzebowanie na obróbkę?

Pomagamy Ci w Twoich potrzebach i wiemy, jak zapewnić Ci najlepsze technologie, aby osiągnąć Twoje cele biznesowe.

Cykle obróbki są zaprojektowane tak, aby maksymalnie zoptymalizować wydajność, tak aby surowce wtórne można było w pełni odzyskać i bezpośrednio ponownie wprowadzić do cyklu gospodarczego.

Silniki elektryczne

ZSEE

OKS

Puszki

Złom metalowy

Metale meszane

Aluminium

Obróbka żużlu

Pulpa z papierni

Pojazdy wycofane z eksploatacji

Silniki samochodowe

Rafinacji