Instalacja do recyklingu
metali mieszanych

Nadszedł czas, aby jak
najlepiej wykorzystać metale

Systemy modułowe

W instalacjach Panizzolo zawsze istnieje możliwość wdrożenia technologii obróbki, pozwalających na uzyskanie najdogodniejszej dla firmy wielkości i stopnia selekcji.

Obróbka mechaniczna

W rozwiązaniach Panizzolo stosuje się wyłącznie mechaniczne i liniowe cykle obróbki, optymalizując proces pod względem prostoty, kosztów i wyników produkcji.

Niskie koszty eksploatacji

Instalacje Panizzolo mają koszty operacyjne poniżej średniej rynkowej, co wpływa na produktywność i rentowność instalacji.

Zarządzanie scentralizowane

Oprogramowanie Panizzolo gwarantuje scentralizowaną kontrolę wszystkich technologii instalacji. Samodzielnie zarządza parametrami, komunikując się z operatorami dzięki odpowiedniemu ekranowi dotykowemu.

Uniwersalność obróbki

Maszyny Panizzolo pozwalają na zróżnicowanie rodzaju i wymiarów materiału na wejściu, w zależności od złomu i potrzeb klienta. Ta uniwersalność jest również możliwa dzięki specyficznym opatentowanym elementom.

Rozwiązania dotyczące recyklingu firmy Panizzolo umożliwiają obróbkę mieszanych odpadów z materiałami takimi jak: aluminium z częściami żelaznymi, silniki elektryczne, rozdzielnice elektryczne z okablowaniem, mieszane komponenty elektryczne ZSEE i wiele innych.

Instalacje są zaprojektowane tak, aby były uniwersalne i obejmują szeroką gamę rozdrabniaczy, młynów młotkowych i akcesoriów do oddzielania w celu przetwarzania wszystkich różnorodnych odpadów. Technologie wykorzystują mechaniczną i całkowicie w linii obróbkę, eliminując kosztowne ręczne sortowanie.

Cykl mielenia

Proces obróbki obejmuje rozdrabnianie i mielenie przy użyciu przemysłowych rozdrabniaczy i młynów młotkowych firmy Panizzolo, aby wydobyć metale z materiałów obojętnych i przejść do kolejnego etapu przetwarzania metali przy użyciu odpowiednich systemów do separacji.

Układ produkcji zmienia się w zależności od potrzeb klienta. Firma Panizzolo może zapewnić idealne rozwiązania w oparciu o rodzaj mieszanego metalu, wydajność godzinową i stopień separacji, jaki zamierza się uzyskać.

Cykl rafinacji

Dzięki lekkiej mieszanej frakcji nieżelaznej wychodzącej z pierwotnego cyklu obróbki można rozpocząć obróbkę End-of-Waste dzięki instalacji do rafinacji firmy Panizzolo.

Instalacja zapewnia cykle obróbki całkowicie w linii, przy użyciu całkowicie mechanicznych systemów, takich jak młyny do rafinacji firmy Panizzolo. Te ostatnie to opatentowane technologie, które wraz z odpowiednimi systemami do separacji pozwalają na przetwarzanie dużych ilości stali i materiałów obojętnych, w bardzo opłacalny sposób, przetwarzając granulki miedzi, aluminium i mosiądzu.

Produkt wyjściowy nie zawiera zanieczyszczeń i można go zaliczyć do surowców wtórnych.

Jakie jest Twoje zapotrzebowanie na obróbkę?

Pomagamy Ci w Twoich potrzebach i wiemy, jak zapewnić Ci najlepsze technologie, aby osiągnąć Twoje cele biznesowe.

Cykle obróbki są zaprojektowane tak, aby maksymalnie zoptymalizować wydajność, tak aby surowce wtórne można było w pełni odzyskać i bezpośrednio ponownie wprowadzić do cyklu gospodarczego.

Silniki elektryczne

ZSEE

OKS

Puszki

Złom metalowy

Metale meszane

Aluminium

Obróbka żużlu

Pulpa z papierni

Pojazdy wycofane z eksploatacji

Silniki samochodowe

Rafinacji