Instalacja do recykling
silników samochodowych

Nadszedł czas, aby jak
najlepiej wykorzystać metale

Systemy modułowe

W instalacjach Panizzolo zawsze istnieje możliwość wdrożenia technologii obróbki, pozwalających na uzyskanie najdogodniejszej dla firmy wielkości i stopnia selekcji.

Obróbka mechaniczna

W rozwiązaniach Panizzolo stosuje się wyłącznie mechaniczne i liniowe cykle obróbki, optymalizując proces pod względem prostoty, kosztów i wyników produkcji.

Niskie koszty eksploatacji

Instalacje Panizzolo mają koszty operacyjne poniżej średniej rynkowej, co wpływa na produktywność i rentowność instalacji.

Zarządzanie scentralizowane

Oprogramowanie Panizzolo gwarantuje scentralizowaną kontrolę wszystkich technologii instalacji. Samodzielnie zarządza parametrami, komunikując się z operatorami dzięki odpowiedniemu ekranowi dotykowemu.

Uniwersalność obróbki

Maszyny Panizzolo pozwalają na zróżnicowanie rodzaju i wymiarów materiału na wejściu, w zależności od złomu i potrzeb klienta. Ta uniwersalność jest również możliwa dzięki specyficznym opatentowanym elementom.

Instalacje firmy Panizzolo do obróbki silników samochodowych pojazdów wycofanych z eksploatacji to rozwiązania realizowane „pod klucz”, które działają całkowicie w linii. W zależności od potrzeb obróbki, rozdrabnianie, mielenie i separację można prowadzić aż do przetworzenia wszystkich metali, uzyskując surowiec wtórny na wyjściu.

Młyn młotkowy Panizzolo jest podstawą obróbki wcześniej zregenerowanego silnika samochodowego, który dzięki logice rozdrabniania upraszcza przetwarzanie składników żelaznych i metali w kolejnych etapach separacji.

Cykl mielenia

W celu uzyskania opłacalnych osiągów uzyskiwanych z silników pochodzących z samochodów, instalacje do mielenia firmy Panizzolo są modułowe i działają w cyklach obróbki mechanicznej.

Zgodnie z układem produkcji instalacja przewiduje pierwszy etap rozdrabiania, a następnie uruchamia cykle separacji. Umożliwiają one przetworzenie wszystkich metali żelaznych i nieżelaznych w najlepszy możliwy sposób, oddzielając je od tworzyw sztucznych, gumy i innych materiałów obojętnych.

Układ jest zawsze opracowywany wspólnie z klientem, aby dostosować go do potrzeb produkcyjnych i jakościowych klienta.

Jakie jest Twoje zapotrzebowanie na obróbkę?

Pomagamy Ci w Twoich potrzebach i wiemy, jak zapewnić Ci najlepsze technologie, aby osiągnąć Twoje cele biznesowe.

Cykle obróbki są zaprojektowane tak, aby maksymalnie zoptymalizować wydajność, tak aby surowce wtórne można było w pełni odzyskać i bezpośrednio ponownie wprowadzić do cyklu gospodarczego.

Silniki elektryczne

ZSEE

OKS

Puszki

Złom metalowy

Metale meszane

Aluminium

Obróbka żużlu

Pulpa z papierni

Pojazdy wycofane z eksploatacji

Silniki samochodowe

Rafinacji