Instalacja do recyklingu
pulpy z papierni

Nadszedł czas, aby jak
najlepiej wykorzystać metale

Systemy modułowe

W instalacjach Panizzolo zawsze istnieje możliwość wdrożenia technologii obróbki, pozwalających na uzyskanie najdogodniejszej dla firmy wielkości i stopnia selekcji.

Obróbka mechaniczna

W rozwiązaniach Panizzolo stosuje się wyłącznie mechaniczne i liniowe cykle obróbki, optymalizując proces pod względem prostoty, kosztów i wyników produkcji.

Niskie koszty eksploatacji

Instalacje Panizzolo mają koszty operacyjne poniżej średniej rynkowej, co wpływa na produktywność i rentowność instalacji.

Zarządzanie scentralizowane

Oprogramowanie Panizzolo gwarantuje scentralizowaną kontrolę wszystkich technologii instalacji. Samodzielnie zarządza parametrami, komunikując się z operatorami dzięki odpowiedniemu ekranowi dotykowemu.

Uniwersalność obróbki

Maszyny Panizzolo pozwalają na zróżnicowanie rodzaju i wymiarów materiału na wejściu, w zależności od złomu i potrzeb klienta. Ta uniwersalność jest również możliwa dzięki specyficznym opatentowanym elementom.

Rozwiązania firmy Panizzolo umożliwiają obróbkę lin pulpy. Jest to bardzo trudny do przetworzenia odpad z papierni, odpad z procesu recyklingu papieru poddawanego maceracji, który zawiera wysoki procent metali i żelaza.

Rozwiązania dotyczące recyklingu firmy Panizzolo są dostarczane „pod klucz”, podczas gdy układ jest przeznaczony do cyklu obróbki całkowicie w linii. Każdy z komponentów został zaprojektowany z myślą o optymalizacji zarządzania, maksymalizacji rentowności i skróceniu przestojów maszyny.

Cykl obróbki

Instalacja do recyklingu działa całkowicie zgodnie z obróbką mechaniczną. Młyn młotkowy rozdrabnia materiał, a odpowiednie akcesoria do separacji wykonują przesiewanie popiołów i oddzielanie metali od składników obojętnych.

Układ produkcji zmienia się w zależności od potrzeb klienta. Firma Panizzolo może zapewnić idealne rozwiązania w oparciu o rodzaj odpadu, wydajność godzinową i stopień separacji, jaki zamierza się uzyskać.

Jakie jest Twoje zapotrzebowanie na obróbkę?

Pomagamy Ci w Twoich potrzebach i wiemy, jak zapewnić Ci najlepsze technologie, aby osiągnąć Twoje cele biznesowe.

Cykle obróbki są zaprojektowane tak, aby maksymalnie zoptymalizować wydajność, tak aby surowce wtórne można było w pełni odzyskać i bezpośrednio ponownie wprowadzić do cyklu gospodarczego.

Silniki elektryczne

ZSEE

OKS

Puszki

Złom metalowy

Metale meszane

Aluminium

Obróbka żużlu

Pulpa z papierni

Pojazdy wycofane z eksploatacji

Silniki samochodowe

Rafinacji