Instalacja do recyklingu
aluminium

Nadszedł czas, aby jak
najlepiej wykorzystać metale

Systemy modułowe

W instalacjach Panizzolo zawsze istnieje możliwość wdrożenia technologii obróbki, pozwalających na uzyskanie najdogodniejszej dla firmy wielkości i stopnia selekcji.

Obróbka mechaniczna

W rozwiązaniach Panizzolo stosuje się wyłącznie mechaniczne i liniowe cykle obróbki, optymalizując proces pod względem prostoty, kosztów i wyników produkcji.

Niskie koszty eksploatacji

Instalacje Panizzolo mają koszty operacyjne poniżej średniej rynkowej, co wpływa na produktywność i rentowność instalacji.

Zarządzanie scentralizowane

Oprogramowanie Panizzolo gwarantuje scentralizowaną kontrolę wszystkich technologii instalacji. Samodzielnie zarządza parametrami, komunikując się z operatorami dzięki odpowiedniemu ekranowi dotykowemu.

Uniwersalność obróbki

Maszyny Panizzolo pozwalają na zróżnicowanie rodzaju i wymiarów materiału na wejściu, w zależności od złomu i potrzeb klienta. Ta uniwersalność jest również możliwa dzięki specyficznym opatentowanym elementom.

Instalacja do recyklingu zapewnia wysoką wydajność w odzysku aluminium pochodzącego ze złomu, takiego jak profile stolarskie, skrzynie samochodowe, profile mieszane i skrzynie mieszane.

Zainstalowane technologie umożliwiają szybkie dostosowanie klasyfikacji według wielkości i cyklu przetwarzania, a także możliwość różnicowania rodzaju odpadów na wejściu, dzięki młynom młotkowym firmy Panizzolo. W każdej chwili można wdrożyć szeroką gamę akcesoriów do separacji, aby zmaksymalizować przetwarzanie surowców wtórnych.

Rozwiązania dotyczące recyklingu firmy Panizzolo są dostarczane „pod klucz”, podczas gdy układ jest przeznaczony do cyklu obróbki całkowicie w linii. Każdy z komponentów został zaprojektowany z myślą o optymalizacji zarządzania, maksymalizacji rentowności i skróceniu przestojów maszyny.

Rozwiązanie dotyczące aluminium gotowego do pieca

Firma Panizzolo opracowuje wraz z klientem ogólny plan produkcji w oparciu o cele obróbki i rodzaj złomu aluminiowego.

Można przeprowadzić nawet obróbkę End-of-Waste, poprzez zmniejszenie objętości za pomocą niszczarek przemysłowych, mielenie za pomocą młynów młotkowych i odpowiednich systemów do separacji.

Z tej perspektywy umożliwiamy naszym klientom zaprezentowanie doskonałej jakości materiału w firmie odlewniczej, dzięki technologiom pozwalającym na oddzielenie stopów metali od aluminium.

Rozwiązanie dotyczące granulacji aluminium

Aby odzyskać aluminium z odpadów, takich jak Alucobond, rury i zakrętki do butelek, może być konieczne zastosowanie instalacji do rafinacji firmy Panizzolo. Odbywa się to poprzez cykle obróbki End-of-Waste z granulacją metalu i separacją materiałów obojętnych.

Instalacja zapewnia cykle obróbki całkowicie w linii, przy użyciu całkowicie mechanicznych systemów, takich jak młyny do rafinacji firmy Panizzolo. Są to opatentowane maszyny, które wraz z odpowiednimi systemami do separacji umożliwiają uniwersalność w zakresie rodzaju odpadów i całkowity odzysk metali.

Produkt wyjściowy nie zawiera zanieczyszczeń i można go zaliczyć do surowców wtórnych.

Jakie jest Twoje zapotrzebowanie na obróbkę?

Pomagamy Ci w Twoich potrzebach i wiemy, jak zapewnić Ci najlepsze technologie, aby osiągnąć Twoje cele biznesowe.

Cykle obróbki są zaprojektowane tak, aby maksymalnie zoptymalizować wydajność, tak aby surowce wtórne można było w pełni odzyskać i bezpośrednio ponownie wprowadzić do cyklu gospodarczego.

Silniki elektryczne

ZSEE

OKS

Puszki

Złom metalowy

Metale meszane

Aluminium

Obróbka żużlu

Pulpa z papierni

Pojazdy wycofane z eksploatacji

Silniki samochodowe

Rafinacji