Obróbka żużlu i odzyskodpadów przemysłowych

Od odpadów specjalnych do zasobów: odzysk odpadów przemysłowych, a w szczególności żużlu, pozwala przetwarzać metale i materiały przydatne w budownictwie.

Obróbki o wysokiej wydajności wcelu uzyskania wysokiej jakości wyników

Instalacje firmy Panizzolo są cenione za wydajność produkcji, zużycie i niskie koszty eksploatacji oraz łatwość użytkowania. Cechuje nas duże doświadczenie jako bezpośrednich użytkowników instalacji do obróbki i dzięki naszej wiedzy analizujemy wszystkie nasze rozwiązania z myślą o kliencie i powodzeniu jego inwestycji.

Odkryj dedykowaną szlifiernię

O ile jeszcze kilka lat temu żużle odlewnicze były traktowane jako odpad specjalny, to dziś ten przemysłowy produkt uboczny jest ważnym źródłem odzysku materiałów metalicznych i niemetalicznych. Popyt na kruszywa stale rośnie w branży budowlanej, podczas gdy obecność kamieniołomów, a tym samym materiału kamiennego w kraju maleje. Wraz z tym trendem żużle pochodzące z odpadów specjalnych były sukcesywnie klasyfikowane jako odpady nadające się do odzysku.

Umożliwiło to odkrycie, że te rodzaje materiałów, odpowiednio obrobione, mają lepsze właściwości fizyczne i mechaniczne w porównaniu z innymi materiałami i innymi materiałami obojętnymi oraz zawierają wiele pozostałości metalicznych. Odpady te mogą być zatem bezpośrednio ponownie wykorzystane i unikną dostarczenia na wysypisko, będą miały również szerokie możliwości wykorzystania i są wykorzystywane w postaci materiału do budowy oraz w różnych branżach przemysłowych.

Odkryj wszystkie nasze rozwiązania w zakresie recyklingu!

Video Gallery Input i Output

Jakie jest Twoje zapotrzebowanie na obróbkę?

Pomagamy Ci w Twoich potrzebach i wiemy, jak zapewnić Ci najlepsze technologie, aby osiągnąć Twoje cele biznesowe.

Cykle obróbki są zaprojektowane tak, aby maksymalnie zoptymalizować wydajność, tak aby surowce wtórne można było w pełni odzyskać i bezpośrednio ponownie wprowadzić do cyklu gospodarczego.

Silniki elektryczne

ZSEE

OKS

Puszki

Złom metalowy

Metale meszane

Aluminium

Obróbka żużlu

Pulpa z papierni

Pojazdy wycofane z eksploatacji

Silniki samochodowe

Rafinacji