Elastyczne przetwarzanie w gospodarce odpadami fluff

Na początku 2019 r. uruchomiona została nowa instalacja do rafinacji odpadów Panizzolo przeznaczona do zarządzania odpadami fluff.
Instalacja ta, zaprezentowana również w styczniu podczas kongresu IERC [Międzynarodowego Kongresu Recyklingu Elektronicznego] (w którym firma Panizzolo wzięła czynny udział wygłaszając poświęcony jej odczyt), składa się z chronionego patentem młyna młotkowego Panizzolo, przeznaczonego do zakończenia cyklu przetwarzania odpadów fluff i uzyskania produktu w postaci metali, które nie są już odpadami, dzięki odzyskowi stali, aluminium i miedzi (również z cewek i silników elektrycznych).

 

Stałe odpady wejściowe dzielą się na następujące kategorie: Fluff z metali mieszanych rozdrobnionych i zmielonych, fluff z instalacji flotacyjnych, car fluff (ze złomowanych pojazdów samochodowych), fluff z przetwarzania WEEE oraz inne podrzędne mieszanki.
Instalacja do rafinacji jest przeznaczona do odzyskiwania metalu zgodnie z logiką cyklu, w którym odpady przestają być odpadami (end-of-waste). Jako produkt końcowy uzyskuje się więc całkowicie odseparowany granulat aluminiowy, miedziany i stalowy, sklasyfikowany jako surowiec wtórny.

 

Młyny młotkowe Panizzolo: maszyny obniżające koszty eksploatacji

Młyny młotkowe RAF-M i RAF-F stanowią serce instalacji do rafinacji Panizzolo.
Udoskonalone w wyniku długotrwałych testów w zakładzie odzysku złomu i odpadów Panizzolo w Padwie, młyny młotkowe tej kategorii gwarantują niezawodność i bezpieczeństwo w gospodarce odpadami fluff.
Młyn młotkowy Panizzolo do rafinacji odpadów, w odróżnieniu od instalacji rozdrabniających kable elektryczne (których budowa umożliwia oddzielenie miedzi i tworzyw sztucznych oraz mielenie kabli aluminiowych bez innych metali obcych), wyposażony jest w wirnik z młotkami stałymi i ruchomymi.
Dzięki wzmocnionej konstrukcji, opatentowanej logice przetwarzania i komponentom wykonanym ze specjalnych odlewów, instalacja spełnia wszelkie kryteria jakości obróbki i odzysku wymagane przez firmę z Europy Północnej. Nasz klient przetwarza mieszane odpady składające się z: miedzi, aluminium, tworzyw sztucznych, tkanin, kabli z uchwytem masowym (zawierających stal i nikiel), chłodnic z żelaznymi wzmocnieniami, sworzni zawierających stal, proszku cementowego i proszku szklanego z WEEE, metali mieszanych zawierających stal i żelazo (z przemiału silników elektrycznych) i innych.

 

Dzięki wyjątkowej budowie młyna młotkowego do rafinacji odpadów, Panizzolo gwarantuje prawie w całości zautomatyzowaną metodę recyklingu odpadów, których obróbka sprawia szczególne trudności (i które zazwyczaj przekazywane są na wysypiska), natomiast elementy ulegające zużyciu eksploatacyjnemu są zaprojektowane pod kątem wydłużenia ich trwałości i ułatwienia wymiany. Wytrzymałość instalacji obróbki odpadów Panizzolo poświadcza ten sam zakład, który do tej pory pracuje w ciągłym systemie produkcyjnym.

 

Zmaksymalizować notowania cen miedzi

Odzysk metali i ich separacja od odpadów nieaktywnych odbywa się w zautomatyzowanym mechanicznym cyklu obróbki. Mieszane odpady fluff są mielone i oczyszczane z elementów magnetycznych, a uzyskana miedź i aluminium są ostatecznie granulowane i separowane.
Zgodnie z przepisami dotyczącymi przetwarzania odpadów i mając na celu uzyskanie metali z recyklingu nadających się do sprzedaży, instalacja do przetwarzania i odzysku odpadów fluff gwarantuje wzrost wartości otrzymanego metalu, a zwłaszcza wyceny ceny sprzedaży granulatu miedzi. Dowodem na to jest uzyskanie przez zakład odzysku złomu i odpadów Panizzolo certyfikatu producenta surowców wtórnych (definicja surowca wtórnego: 333/2011/UE i 715/2013/UE).
Zarówno we Włoszech, jak i w całej Europie, obserwujemy stały wzrost zapotrzebowania na tego rodzaju nową technologię. Dzięki zakończeniu cyklu utylizacji na jednej instalacji otrzymującej materiał, który nie jest już odpadem (end-of-waste), zarządzanie odpadami fluff i car fluff otwiera nowe perspektywy, na które rynek reaguje z dużym zainteresowaniem. Firmy europejskie przyznają, że Panizzolo, dzięki swojej instalacji do rafinacji, zdołało przekształcić poważny problem w interesującą możliwość biznesową.