Polityka jakości używanychproduktów Panizzolo

Każda używana instalacja do recyklingu i używana maszyna do recyklingu, które zwracamy, podlegają precyzyjnej procedurze remontu, zapewniającej najwyższe standardy jakości i produkcji dla firm zajmujących się przetwarzaniem odpadów metalowych młynami młotkowymi, rozdrabniaczami przemysłowymi i remontowanymi systemami do separacji. Do każdej używanej instalacji di mielenia jest wyznaczany zespół wysoce wyspecjalizowanych techników mechaników i elektryków pracujących pod nadzorem kierownika zamówienia.

KOMPLETNA KONTROLA MECHANICZNA I ELEKTRYCZNA

Zwrot używanej instalacji do recyklingu i używanej maszyny do recyklingu zbiega się z pierwszą kontrolą wizualną, wskazując, które komponenty i zużyte elementy należy wymienić lub zmodernizować. Następnie maszyna jest całkowicie demontowana w celu przeprowadzenia bardziej szczegółowej analizy. Polityka wymian firmy Panizzolo Recycling Systems podąża w dwóch kierunkach. Z jednej strony, jeśli komponent jest wyraźnie zużyty wymieniamy go na nowy o tej samej jakości lub wyższej. Komponent może być też wymieniony, jeśli nie spełnia naszego poziomu jakości integralności. W używanych młynach młotkowych, wirnik jest komponentem najbardziej zaangażowanym w mielenie. W związku z tym jest całkowicie demontowany, oceniany jest stan łożysk, sprawdzana jest równowaga, a następnie przywracamy go do optymalnego stanu roboczego. Stacja zasilająca i system hydrauliczny są demontowane, kontrolowane i remontowane. Wszystkie komponenty są smarowane i oliwione i sprawdzane jest mocowanie śrub.

Kontrola elektryczna nie skupia się tylko na niedziałających elementach. Zamiast tego rozdzielnica jest dokładnie sprawdzana, a każdy element czyszczony, zwracając szczególną uwagę na mocowanie zacisków, liczników, bezpieczników i innych elementów. Panel przyciskowy, gdy występuje, jest demontowany i sprawdzany lub wymieniany. Pod koniec czynności remontowych system używany do recyklingu jest całkowicie montowany i testowany zgodnie z tą samą procedurą testową, co nowe maszyny.

MODERNIZACJE REMONTOWANYCH MASZYN

Dzięki działaniom zespołu Panizzolo Recycling Systems, komponenty elektryczne i oprogramowanie są stale aktualizowane w celu poprawy wydajności produkcji, bezpieczeństwa pracowników i jakości produkcji. Tam, gdzie to możliwe, wyremontowane używane maszyny do recyklingu są również modernizowane, dzięki czemu są zgodne z nowymi modelami.

PROCES CERTYFIKOWANEGO REMONTU PANIZZOLO

Procedury różnią się w zależności od maszyny, ale ogólnie można je podsumować następującą procedurą:

  • Całkowity demontaż używanej instalacji do recyklingu i używanej maszyny do recyklingu.
  • Kontrola, czyszczenie, wymiana zużytych komponentów i elementów, które nie są zgodne z poziomem integralności Panizzolo.
  • Używane młyny młotkowe: wyjęcie wirnika w celu kompletnej kontroli, nasmarowania i wyważenia.
  • Rozdrabniacze używane: wyjęcie wałów, demontaż i kontrola komponentów.
  • Demontaż i remont del systemu hydraulicznego.
  • Modernizacja instalacji elektrycznej, oprogramowania i wszystkich komponentów o niższym poziomie technologicznym.
  • Całkowity przegląd i czyszczenie rozdzielnicy elektrycznej i panelu przyciskowego.
  • Całkowite nasmarowanie, oliwienie i przymocowanie łączników gwintowych.
  • Końcowy test poprawności działania: taka sama procedura jak w przypadku używanych

Jakie jest Twoje zapotrzebowanie na obróbkę?

Pomagamy Ci w Twoich potrzebach i wiemy, jak zapewnić Ci najlepsze technologie, aby osiągnąć Twoje cele biznesowe.

Cykle obróbki są zaprojektowane tak, aby maksymalnie zoptymalizować wydajność, tak aby surowce wtórne można było w pełni odzyskać i bezpośrednio ponownie wprowadzić do cyklu gospodarczego.

Silniki elektryczne

ZSEE

OKS

Puszki

Złom metalowy

Metale meszane

Aluminium

Obróbka żużlu

Pulpa z papierni

Pojazdy wycofane z eksploatacji

Silniki samochodowe

Rafinacji