Wszystkie kraje Unii Europejskiej mają poważne problemy z utylizacją mieszanych odpadów pochodzących z ośrodków miejskich.

Możliwość odzysku zawartego w nich aluminium i żelaza (pochodzącego zwłaszcza z puszek po napojach i żywności) silnie utrudnia wysoka zawartość procentowa tworzywa sztucznego, nylonu i innych odpadów obojętnych (jak szkło), która sprawia, że obróbka jest zbyt ciężka dla oferowanych przez rynek instalacji.

Jeszcze kilka lat temu odpady te trafiały na wysypisko, co nie jest już możliwe ze względu na nowe, zaostrzone przepisy, oraz stopniowe zamykanie punktów zbiórki odpadów. Problem doprowadzenia tych odpadów do pełnego i skutecznego cyklu odzysku pozostaje jednak aktualny.

Panizzolo oferuje konkretne i skuteczne rozwiązanie dzięki swoim instalacjom do recyklingu. We wrześniu, w jednym z dużych zakładów w Europie Wschodniej, uruchomiono instalację przeznaczoną do obróbki tego typu odpadów z OKS.

 

 

Składa się ona ze stacjonarnego młyna młotkowego Flex 1000 (250 kW – o produkcji do 10 ton/h), wyposażonego – jak zwykle – w opatentowaną wymienną kołyskę.
Stacjonarny młyn Flex 1000 doskonale rozdrabnia odpady uzyskując na wyjściu proler wysokiej jakości i gęstości. Końcowa waloryzacja odbywa się przy pomocy separatora powietrznego typu zygzak serii ZZ 10000, który uwalnia metal od lekkich i obojętnych pozostałości.
Natomiast wychodzący z młyna materiał niemagnetyczny jest poddawany obróbce na linii przez eddy current Panizzolo ECP 1000, kończąc w ten sposób odzysk i oczyszczenie aluminium z materiału obojętnego.

 

 

Wszystkie instalacje Panizzolo cechuje szybki montaż oraz wdrożenie rozwiązań. W bardzo krótkim czasie klient był w stanie rozpocząć natychmiast pracę na pełnych obrotach.
Jakość Panizzolo jest czynnikiem, który uwidacznia się również w miarę upływu czasu. Nasze instalacje urzeczywistniają hasło przewodnie „czas to pieniądz”: są one zaprojektowane do pracy w ciągłych cyklach produkcyjnych, ich konserwacja jest prosta i podstawowa, a logika obróbki zmniejsza zużycie energii elektrycznej (bez wpływu na wydajność godzinową), nawet w przypadku przetwarzania najbardziej trudnych i problematycznych odpadów.